Inno Polytech

  • Kim Seong Gwon
  • HQ - 130,Yongbong-ro, Jisu-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
    FAC - 1122-23, Hwayang-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do
    FAC - 32, Godeung 2-gil, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do